Seurakunnan mediakasvatuksen ja mediatyön kehittämiskurssi. Koulutuksessa kehitetään median käyttöä omassa työssä ja seurakunnan tekemää mediakasvatusta. Kurssin jälkeen osallistuja osaa jäsentää lasten ja nuorten mediamaailman ajankohtaisia ilmiöitä. Osallistuja osaa soveltaa uusia mediakasvatuksen menetelmiä omassa työssään ja osaa kehittää seurakunnan mediakasvatusta ja -toimintaa.

Lähijakso 1 12.-14.3.2018 Helsinki ja lähijakso 2 19.-21.11.2018 Helsinki

Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, kirjallisuudesta ja etäjaksolla tehtävästä mediatyön kehittämistehtävästä. Koulutuksen lähijaksoilla tehdään opintokäyntejä mediatyöhön liityvissä kohteissa. Vierailevina asiantuntijoina on mediakouluttajia. 

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Lapsiasiahenkilöiden koulutus antaa uutta tietoa seurakuntien mahdollisuuksista edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin huomioon ottamista ja heidän äänensä kuulumista. Osallistuja saa välineitä ja virikkeitä oman seurakuntansa lapsiasiahenkilön työnkuvan kehittämiseen ja seurakunnan lapsiystävällisyyden vahvistamiseen erilaisten menetelmällisten välineiden avulla.

KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli (5 op)

Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osallistuja
- syventyy koulumaailman ajankohtaisiin kysymyksiin ja seurakunnan rooliin yhteistyökumppanina
- perehtyy uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöön ja osaa soveltaa määräyksiä kouluyhteistyöhön
- kehittää omaa toimintaansa koulussa ja seurakuntansa kouluyhteistyötä.

Oulun hiippakunnan kehittämisasiakirja koulutus

Leiri- ja retkityön itsenäisesti läpikäytävä verkkokurssi. Kursilla osallistuja pohtii työhönsä liittyviä turvallisuuskysymyksiä.

Kurssi kouluttaa varhaisnuorisotyön toiminnallisten ero- ja sururyhmien ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiuden vetää kouluikäisten lasten toiminnallisia suru- ja eroryhmiä, joissa kuoleman tai avioeron vuoksi läheisensä menettäneet lapset voivat käydä läpi kokemuksiaan. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, oman kehittämistehtävän, kirjallisuutta sekä kaksi lähijaksoa. Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op).