Lapsiasiahenkilöiden koulutus antaa uutta tietoa seurakuntien mahdollisuuksista edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin huomioon ottamista ja heidän äänensä kuulumista. Osallistuja saa välineitä ja virikkeitä oman seurakuntansa lapsiasiahenkilön työnkuvan kehittämiseen ja seurakunnan lapsiystävällisyyden vahvistamiseen erilaisten menetelmällisten välineiden avulla.

KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli (5 op)

Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osallistuja
- syventyy koulumaailman ajankohtaisiin kysymyksiin ja seurakunnan rooliin yhteistyökumppanina
- perehtyy uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöön ja osaa soveltaa määräyksiä kouluyhteistyöhön
- kehittää omaa toimintaansa koulussa ja seurakuntansa kouluyhteistyötä.

Oulun hiippakunnan kehittämisasiakirja koulutus

Leiri- ja retkityön itsenäisesti läpikäytävä verkkokurssi. Kursilla osallistuja pohtii työhönsä liittyviä turvallisuuskysymyksiä.

Kurssi kouluttaa varhaisnuorisotyön toiminnallisten ero- ja sururyhmien ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiuden vetää kouluikäisten lasten toiminnallisia suru- ja eroryhmiä, joissa kuoleman tai avioeron vuoksi läheisensä menettäneet lapset voivat käydä läpi kokemuksiaan. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, oman kehittämistehtävän, kirjallisuutta sekä kaksi lähijaksoa. Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op).