Koulupakki – kouluyhteistyön kehittämiskoulutus 2019-2020

23.9.2019 - 25.9.2019
Helsinki, Kirkon talo

Parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutuksessa pääset perehtymään seurakuntien ja koulujen monimuotoisen yhteistyön kehittämiseen. Koulutuksesta saat työkaluja kouluyhteistyön tavoitteiden ja toteutuksen suunnitteluun sekä kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Osallistujaosaa hahmottaa peruskoulun, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulujen muuttuvan toimintaympäristön ja rakentaa toimivia yhteistyömallejaosaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden neljässä korissatoimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessiaarvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 3.6.2019 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu Nuoren kirkon jäsenille 300 €, muut 330 €.
Osallistumismaksuun sisältyy koulutuksen materiaalit (tulossa oleva uusi kirja kouluyhteistyöstä) ja koulutuspäivien kahvit.

Tiedustelut

Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi(at)nuorikirkko.fi, 040 035 7030 tai
Tuula Vinko, tuula.vinko@evl.fi, 040 1425 178

Yhteistyökumppanit

Kirkon kasvatus- ja perheasiat (KKP), Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat seurakunta uskonnonopetuksen tukena, katsomus- ja uskontodialogi, uskonnon harjoittaminen koulussa sekä hyvinvointiyhteistyön eri muodot. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavierailuita.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, ennakkotehtävä sekä lähijaksojen väliin sijoittuva etäjakso, jonka aikana toteutetaan kouluyhteistyön kehittämistehtävä sähköisellä oppimisalustalla vertaistukea ja kouluttajien ohjausta hyödyntäen.

Koulutuksen materiaalina on muun muassa tuore kouluyhteistyön käsikirja.

Koulutuksen voi liittää moduulina Kirkon kasvatuksen erityiskoulutukseen (KEK). Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneilla ja yhteistyöstä vastaaville.

Seurakunnan mediakasvatuksen ja mediatyön kehittämiskurssi. Koulutuksessa kehitetään median käyttöä omassa työssä ja seurakunnan tekemää mediakasvatusta. Kurssin jälkeen osallistuja osaa jäsentää lasten ja nuorten mediamaailman ajankohtaisia ilmiöitä. Osallistuja osaa soveltaa uusia mediakasvatuksen menetelmiä omassa työssään ja osaa kehittää seurakunnan mediakasvatusta ja -toimintaa.

Lähijakso 1 12.-14.3.2018 Helsinki ja lähijakso 2 19.-21.11.2018 Helsinki

Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, kirjallisuudesta ja etäjaksolla tehtävästä mediatyön kehittämistehtävästä. Koulutuksen lähijaksoilla tehdään opintokäyntejä mediatyöhön liityvissä kohteissa. Vierailevina asiantuntijoina on mediakouluttajia. 

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Lapsiasiahenkilöiden koulutus antaa uutta tietoa seurakuntien mahdollisuuksista edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin huomioon ottamista ja heidän äänensä kuulumista. Osallistuja saa välineitä ja virikkeitä oman seurakuntansa lapsiasiahenkilön työnkuvan kehittämiseen ja seurakunnan lapsiystävällisyyden vahvistamiseen erilaisten menetelmällisten välineiden avulla.

KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli (5 op)

Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osallistuja
- syventyy koulumaailman ajankohtaisiin kysymyksiin ja seurakunnan rooliin yhteistyökumppanina
- perehtyy uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöön ja osaa soveltaa määräyksiä kouluyhteistyöhön
- kehittää omaa toimintaansa koulussa ja seurakuntansa kouluyhteistyötä.

Oulun hiippakunnan kehittämisasiakirja koulutus

Leiri- ja retkityön itsenäisesti läpikäytävä verkkokurssi. Kursilla osallistuja pohtii työhönsä liittyviä turvallisuuskysymyksiä.

Kurssi kouluttaa varhaisnuorisotyön toiminnallisten ero- ja sururyhmien ohjaamiseen. Koulutus antaa valmiuden vetää kouluikäisten lasten toiminnallisia suru- ja eroryhmiä, joissa kuoleman tai avioeron vuoksi läheisensä menettäneet lapset voivat käydä läpi kokemuksiaan. Koulutus sisältää ennakkotehtävän, oman kehittämistehtävän, kirjallisuutta sekä kaksi lähijaksoa. Koulutus on osa kasvatuksen erityiskoulutuksen varhaisnuorisotyön osaa (35 op).