KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen vapaavalintainen moduuli (5 op)

Koulutuksessa osallistujat kehittävät oman seurakuntansa varhaisnuorisotyötä muuttuvassa yhteiskunnassa.