Lapsiasiahenkilöiden koulutus antaa uutta tietoa seurakuntien mahdollisuuksista edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin huomioon ottamista ja heidän äänensä kuulumista. Osallistuja saa välineitä ja virikkeitä oman seurakuntansa lapsiasiahenkilön työnkuvan kehittämiseen ja seurakunnan lapsiystävällisyyden vahvistamiseen erilaisten menetelmällisten välineiden avulla.