Seurakunnan mediakasvatuksen ja mediatyön kehittämiskurssi. Koulutuksessa kehitetään median käyttöä omassa työssä ja seurakunnan tekemää mediakasvatusta. Kurssin jälkeen osallistuja osaa jäsentää lasten ja nuorten mediamaailman ajankohtaisia ilmiöitä. Osallistuja osaa soveltaa uusia mediakasvatuksen menetelmiä omassa työssään ja osaa kehittää seurakunnan mediakasvatusta ja -toimintaa.

Lähijakso 1 12.-14.3.2018 Helsinki ja lähijakso 2 19.-21.11.2018 Helsinki

Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta, kirjallisuudesta ja etäjaksolla tehtävästä mediatyön kehittämistehtävästä. Koulutuksen lähijaksoilla tehdään opintokäyntejä mediatyöhön liityvissä kohteissa. Vierailevina asiantuntijoina on mediakouluttajia. 

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.