Koulupakki – kouluyhteistyön kehittämiskoulutus 2019-2020

23.9.2019 - 25.9.2019
Helsinki, Kirkon talo

Parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutuksessa pääset perehtymään seurakuntien ja koulujen monimuotoisen yhteistyön kehittämiseen. Koulutuksesta saat työkaluja kouluyhteistyön tavoitteiden ja toteutuksen suunnitteluun sekä kehittämiseen.

Osaamistavoitteet

Osallistujaosaa hahmottaa peruskoulun, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulujen muuttuvan toimintaympäristön ja rakentaa toimivia yhteistyömallejaosaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden neljässä korissatoimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessiaarvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Laajuus

5 op

Ilmoittautuminen

ILMOITTAUDU 3.6.2019 mennessä

Kustannukset

Osallistumismaksu Nuoren kirkon jäsenille 300 €, muut 330 €.
Osallistumismaksuun sisältyy koulutuksen materiaalit (tulossa oleva uusi kirja kouluyhteistyöstä) ja koulutuspäivien kahvit.

Tiedustelut

Kouluttaja Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi(at)nuorikirkko.fi, 040 035 7030 tai
Tuula Vinko, tuula.vinko@evl.fi, 040 1425 178

Yhteistyökumppanit

Kirkon kasvatus- ja perheasiat (KKP), Agricola-opintokeskus

Lisätietoja

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat seurakunta uskonnonopetuksen tukena, katsomus- ja uskontodialogi, uskonnon harjoittaminen koulussa sekä hyvinvointiyhteistyön eri muodot. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavierailuita.

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, ennakkotehtävä sekä lähijaksojen väliin sijoittuva etäjakso, jonka aikana toteutetaan kouluyhteistyön kehittämistehtävä sähköisellä oppimisalustalla vertaistukea ja kouluttajien ohjausta hyödyntäen.

Koulutuksen materiaalina on muun muassa tuore kouluyhteistyön käsikirja.

Koulutuksen voi liittää moduulina Kirkon kasvatuksen erityiskoulutukseen (KEK). Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneilla ja yhteistyöstä vastaaville.